Leveranciers/merken verf

 

Soms hebben opdrachtgevers specifieke voorkeuren voor bepaalde merken en/of producten.

Wij maken daarom ook gebruik van de topmerken Sigma, Sikkens, Veveo, Wijzonol, Sto en Keim. Uiteraard kunnen we ook andere merken leveren.

 

 

 

Onderhoudscontract

 

Om kwaliteit te waarborgen en wederzjids vertrouwen op te bouwen, maken verschillende klanten gebruik van ons onderhoudscontract. Dit houdt in, dat wij als bedrijf ons verplichten, om het schilderwerk van een woning in goede staat brengen en te onderhouden. Vaak is dit voor langere tijd. (de duur hiervan is in het contract vastgelegd) In de praktijk komt het erop neer, dat we het object de eerste keer geheel onder handen nemen. Na 2 a 3 jaar zullen we na inspectie de nodige onderdorpels overschilderen (deze hebben nu eenmaal het meest te lijden), evenals de zwakke plekken. Met zwakke plekken worden de plekken bedoeld waar we voorheen een houtrotreparatie hebben uitgevoerd, dit blijven altijd de aandachtspuntenen en die worden ook geinventariseerd als zodanig. Na 5 a 6 jaar zal het object weer in zijn geheel overgeschilderd moeten worden.

Ik heb nu een algemeen beeld geschetst van een gemiddeld traject. Natuurlijk zal dit per project verschillen, afhankelijk van de leeftijd van het houtwerk, de ligging, de gebruikte hout- en verfsoorten etc. De reden waarom wij dit contract ingevoerd hebben is omdat particulieren (vaak onbewust) te lang wachten met het schilderwerk van hun woning. Omdat wij dan vaak houtrot tegenkomen en we misschien aan deelvervanging moeten gaan denken vallen de kosten dan vaak een stuk hoger uit. Met een onderhoudscontract ligt de verantwoordelijkheid bij het schildersbedrijf.

Het is een win-win situatie. Het project wordt goed onderhouden en het is een mogelijkheid om klanten aan ons te binden doordat men, na een geslaagde samenwerking, wellicht het contract opnieuw verlengt.

 

 

Stichting Praktijkopleiding Schilders

 

Zoals u  misschien weet worden de toekomstige schilders, naast hun studie, in de praktijk opgeleid in zogenaamde leerbedrijven. Ook wij doen hieraan mee en we hebben dit reeds meerdere malen met goed gevolg gedaan. Vaak gaat het om jonge jongens of meisjes, die als vooropleiding LTS of het tegenwoordige VMBO hebben genoten en die nu op het SPOS terecht zijn gekomen en dus vaak weinig tot geen ervaring op schildersgebied hebben. Ze zoeken dan een stageplaats en worden verdeeld over de verschillende deelnemende leerbedrijven in de regio. Wij zien het als onze taak om deze nieuwe mensen in ons vak goed en compleet op te leiden en ze kennis te laten maken met de veelzijdigheid van het schildersvak. Dat is ook de reden waarom we ze op den duur aan alle facetten deel zullen laten nemen, zoals:

                                            -Schilderen (binnen en buiten)

                                            -Glaszetten (met latten of stopverf)

                                            -Behangen etcetera

Het geeft voldoening om te zien, dat de leerlingen als een blanco blaadje  binnenkomen en ze vervolgens tot een compleet schilder te vormen. Ook dit jaar zal er weer een leerling van het SPOS meedraaien binnen ons bedrijf.                                        

Cursussen

 

Om je vak goed en professioneel uit te voeren, zijn wij van mening, dat je regelmatig je kennis en vakmanschap moet bijspijkeren. Temeer ook omdat ons vakgebied regelmatig veranderd, denk maar aan de recent ingevoerde watergedragen verfsystemen voor binnenschilderwerk, en de aangescherpte ARBO-wetgeving.

Dit is ook de reden dat wij regelmatig cursussen en workshops volgen en beurzen bezoeken. Enkele cursussen die wij met goed gevolg hebben afgesloten zijn:

 

  • Cursus leermeester: Deze cursus is bedoeld om leerlingen van het SPOS/Schilders`cool te begeleiden.
  • Cursus hang en sluitwerk
  • cursus houtrotreparatie: Deze cursus is bedoeld om duurzaam houtrot op te sporen en het te behandelen met speciaal daarvoor ontwikkelde gereedschappen en materialen. 
  • Cursus klantgericht handelen
  • VCA vol (veiligheidscertificaat onderaannemers)

AF-erkenning